Insomnia and Depressive Symptoms in Adolescents: Can Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia Contribute to Improve Adolescents’ Depressive Symptoms?
Weidong Song, Xiaohui Hu, Beifang Fan, Caihong Gao, Mengshi Qiu, Jihui Zhang
Chronobiol Med. 2019;1(2):60-65.   Published online 2019 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.33069/cim.2019.0003
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Neural response to rewards in youths with insomnia
Jiefan Ling, Xuanyi Lin, Xiao Li, Ngan Yin Chan, Jihui Zhang, Yun Kwok Wing, Xiaoqing Hu, Shirley Xin Li
Sleep.2022;[Epub]     CrossRef
The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy on Depressive Symptoms in North Korean Refugees
Sehyun Jeon, Jiyoun Lee, Jin Yong Jun, Young Su Park, Jaehee Cho, Jaeryung Choi, Younsuk Jeon, Seog Ju Kim
Psychiatry Investigation.2020; 17(7): 681.     CrossRef